กว่า 11 ปีที่ผ่านมา หลากหลายเว็บไซต์ที่เราได้จัดทำออกไป เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า บริษัท พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด (web design company) เป็นทีมงานมืออาชีพในการออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ด้วยบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา (Web design consultant) วางแผนการตลาด Online (Online Marketing) ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ (Website Design) เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ซึ่งไว้รองรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท พัฒนาระบบการซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Commearce solution) ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สู่กลุ่มเป้าหมาย (Web promotion)
ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ (Website Maintenance) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของคุณ สู่ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด วันนี้เรา บริษัท พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด เราพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
Work
S188.com
เว็บไซต์ เกมส์ กีฬา และคาสิโน
ยอดนิยมอันดับหนึ่งในมาเลเซีย
WIN99.com
เว็บไซต์ เกมส์ กีฬา และคาสิโน
ยอดนิยมอันดับหนึ่งในเวียดนาม
HG5060.com
เว็บไซต์ เกมส์ กีฬา และคาสิโน
ยอดนิยมอันดับหนึ่งในจีน
Web Development
บริการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ด้วยศิลปะการนำเสนอ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเรียบง่าย และชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้าในอันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของธุรกิจของท่านบวกกับการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนา เว็บไซต์ของธุรกิจของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารข้อมูลออกไป ตั้งแต่รูปแบบของ HTML, Dynamic HTML, Java Script, Flash, Presentation etc.
Mobile Application
บริการจัดทำ Mobile Application บนระบบ iOS, Android พร้อมบริการให้คำปรึกษา โดยทีมงานมืออาชีพด้วยแนวคิดของการพัฒนาที่ว่า "Mobile Application ที่ดีต้องใช้งานได้ง่าย และสวยงาม"
Web
Hosting
บริการจัดเตรียมพื้นที่เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) โดย Data Center ที่เราเลือกใช้บริการคือ inet Data Center ซึ่งเป็น Data Center ชั้นนำ พร้อมกับ Software ลิขสิทธิ์ในทุก ๆ Web hosting ที่เปิดให้บริการอยู่ อาทิเช่น Windows 2003 Server & Linux (ระบบปฏิบัติการ), Merak Mail Server (สำหรับเมล์เซิร์ฟเวอร์), Mcafee Antivirus (สำหรับตรวจจับไวรัสภายในอีเมล์) และ 7 Days Website Backup System (ระบบสำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุก ๆ 7 วัน) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่านบนอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Online
Marketing
บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Agency งานให้บริการของเราจะประกอบด้วยการวางแผนการตลาดออนไลน์ ทีมพัฒนา Web Application, Mobile Application, Campaign Website, Facebook App, Social Media และจัดหา Media ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

Maintained &
Management
เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราพร้อมและยินดีที่จะเป็นเสมือนตัวแทนของท่านในการดูแล และปรับปรุงข้อมูล รวมถึงเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด
CONTACT
FORM


Tel. 099-059-8855, 099-059-8866
https://www.facebook.com/ptsoftware
Copyright © www.ptsoftware.org All rights reserved.